مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 698 دانلود
سخنرانی 830 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 942 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 760 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 719 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 748 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 841 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 848 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 727 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1282 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1262 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1235 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1198 دانلود