مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 800 دانلود
سخنرانی 935 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 1049 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 862 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 818 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 841 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 946 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 949 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 822 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1485 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1454 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1446 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1382 دانلود