مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 465 دانلود
سخنرانی 592 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 560 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 534 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 492 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 536 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 605 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 601 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 491 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 847 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 808 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 791 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 763 دانلود