مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 595 دانلود
سخنرانی 722 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 707 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 669 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 608 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 650 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 731 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 737 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 627 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1082 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1060 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1026 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 994 دانلود