مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 504 دانلود
سخنرانی 634 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 618 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 584 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 528 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 577 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 641 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 646 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 535 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 928 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 895 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 868 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 840 دانلود