مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 471 دانلود
سخنرانی 599 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 566 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 542 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 499 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 544 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 610 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 610 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 501 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 863 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 826 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 807 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 774 دانلود