مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 637 دانلود
سخنرانی 767 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 803 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 711 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 653 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 691 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 780 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 788 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 669 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1166 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1148 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1113 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1084 دانلود