مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 758 دانلود
سخنرانی 892 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 1009 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 820 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 776 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 801 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 901 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 903 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 782 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1397 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1366 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1353 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1309 دانلود