مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 676 دانلود
سخنرانی 812 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 909 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 744 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 699 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 730 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 817 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 826 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 707 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 1245 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 1222 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 1197 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 1164 دانلود