مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 487 دانلود
سخنرانی 616 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 599 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 564 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 513 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 565 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 622 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 627 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 519 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 902 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 869 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 843 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 805 دانلود