مراسم میلاد با سعادت امام رضا(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

احکام (غسل) 550 دانلود
سخنرانی 672 دانلود
تک (کرمت دریاست حرمت غوغاست یا امام رضا به والله پرچمت بالاست) 655 دانلود
شور (دلم از شادی شده آکنده به روی لبهام پر از لبخنده) 620 دانلود
مدح (اذا سئلونی فی یوم الحساب) 565 دانلود
تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 607 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 683 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 684 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 577 دانلود

* ویدئو

تک (شده زیبا زمین همه آسمونا ستاره بارونه) 993 دانلود
شور (علی جناح آمالی) 969 دانلود
شور (دست خدا روی زمین حیدر امیرالمومنین) 933 دانلود
شور (اسمت حک روی قلبمه یاحسن ابن فاطمه) 912 دانلود