مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 400 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 476 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 481 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 407 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 398 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 397 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 400 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 435 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 451 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 418 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 426 دانلود