مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 359 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 422 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 428 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 361 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 359 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 351 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 357 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 383 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 406 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 369 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 379 دانلود