مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 705 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 791 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 799 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 687 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 677 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 706 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 715 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 734 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 759 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 723 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 731 دانلود