مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 589 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 681 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 682 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 579 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 574 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 597 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 601 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 624 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 649 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 616 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 617 دانلود