مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 473 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 561 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 570 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 477 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 471 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 479 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 483 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 518 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 530 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 500 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 505 دانلود