مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 569 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 660 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 666 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 560 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 554 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 573 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 582 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 603 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 626 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 590 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 597 دانلود