مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 370 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 435 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 440 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 371 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 369 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 362 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 367 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 399 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 417 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 380 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 391 دانلود