مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 117 دانلود
سخنرانی 111 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 111 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 100 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 121 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 113 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 104 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 112 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 106 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 117 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 141 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 125 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 124 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 115 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 139 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 126 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 169 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 156 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 156 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 156 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 163 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 162 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 161 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 146 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 176 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 158 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 168 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 164 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 158 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 147 دانلود