مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 145 دانلود
سخنرانی 145 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 145 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 129 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 152 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 138 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 131 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 138 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 131 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 151 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 166 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 151 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 151 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 147 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 163 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 154 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 218 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 209 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 205 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 209 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 208 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 216 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 211 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 193 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 235 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 203 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 214 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 217 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 203 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 187 دانلود