مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 347 دانلود
سخنرانی 370 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 364 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 339 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 389 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 349 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 339 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 366 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 340 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 437 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 375 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 382 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 402 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 388 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 364 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 382 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 616 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 572 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 587 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 578 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 567 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 589 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 592 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 569 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 608 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 576 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 587 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 584 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 578 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 560 دانلود