مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 448 دانلود
سخنرانی 472 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 460 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 441 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 491 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 456 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 445 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 471 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 447 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 541 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 485 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 489 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 496 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 492 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 467 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 488 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 808 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 760 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 770 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 785 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 754 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 771 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 785 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 752 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 796 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 775 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 769 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 764 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 762 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 733 دانلود