مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 411 دانلود
سخنرانی 432 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 426 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 405 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 451 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 419 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 401 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 432 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 407 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 500 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 443 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 447 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 464 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 452 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 432 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 446 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 740 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 695 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 708 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 710 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 693 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 712 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 722 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 689 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 730 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 708 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 708 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 701 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 699 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 673 دانلود