مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 200 دانلود
سخنرانی 221 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 213 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 185 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 229 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 201 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 193 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 202 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 189 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 226 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 225 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 217 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 222 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 222 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 218 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 227 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 354 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 328 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 332 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 327 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 314 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 331 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 334 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 312 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 362 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 316 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 327 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 328 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 329 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 297 دانلود