مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 185 دانلود
سخنرانی 200 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 195 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 170 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 207 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 184 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 177 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 182 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 174 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 201 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 207 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 197 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 202 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 202 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 202 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 209 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 319 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 298 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 292 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 298 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 286 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 300 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 301 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 277 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 326 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 284 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 297 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 295 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 294 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 268 دانلود