مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 272 دانلود
سخنرانی 303 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 301 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 264 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 317 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 283 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 275 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 293 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 272 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 359 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 304 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 306 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 308 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 316 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 298 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 310 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 505 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 466 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 473 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 465 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 454 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 471 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 475 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 453 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 498 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 458 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 478 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 474 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 464 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 444 دانلود