مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 159 دانلود
سخنرانی 164 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 162 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 144 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 173 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 156 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 148 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 155 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 146 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 169 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 181 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 166 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 172 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 165 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 177 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 174 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 257 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 245 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 244 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 246 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 241 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 250 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 248 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 228 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 273 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 239 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 248 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 248 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 248 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 221 دانلود