مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 318 دانلود
سخنرانی 349 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 343 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 314 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 362 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 326 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 319 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 332 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 320 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 408 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 346 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 353 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 365 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 358 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 341 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 353 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 586 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 537 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 552 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 543 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 534 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 551 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 558 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 531 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 577 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 535 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 549 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 551 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 544 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 523 دانلود