مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 232 دانلود
سخنرانی 259 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 249 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 216 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 268 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 234 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 230 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 252 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 223 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 307 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 261 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 252 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 258 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 262 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 251 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 262 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 423 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 389 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 399 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 390 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 374 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 391 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 391 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 371 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 428 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 383 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 394 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 396 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 390 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 362 دانلود