مراسم ولادت امام زمان (علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (آخرین خلقت خدایی تو) 102 دانلود
سخنرانی 98 دانلود
مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 99 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 86 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 102 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 97 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 89 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 96 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 92 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 92 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 114 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 106 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 107 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 93 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 126 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 106 دانلود

* ویدئو

مدح (تاکی به تمنای وصال تو یگانه) 149 دانلود
تک (باز دل عاشق بیتاب لحظه های انتظاره) 136 دانلود
شور (باز نم بارونه دل شده دیوونه) 137 دانلود
مدح (يا قمر التم الى مسرار) 136 دانلود
مدح (به عالم خالق سبحان ندا داد) 145 دانلود
شور عربی فارسی (اشرقت الدنيا واضأة بسناء طلعتك الغراء) 138 دانلود
مدح (جلوه گر قامت ختمی مآب) 143 دانلود
شور (صلی الله علیک یا بقیه الله فی الارضه) 126 دانلود
شور (بیا ماه دلارا اومده آرومه جون زهرا اومده) 153 دانلود
هوسه (ترد ياسيدي واتعود) 138 دانلود
شور عربی فارسی (حيرة وصفك حيرة) 146 دانلود
شور عربی فارسی (نازل بيان امن السمه الحين حيدر) 145 دانلود
شور (تو کریمی و در خونت گداییم) 140 دانلود
شور (عشق من اینه غرق در کینه یک روزی پرچم بزنیم) 131 دانلود