مراسم میلاد فرخنده و مبارک امیرالمومنین(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (امشب زغم و زغصه فارغ شده ام) 594 دانلود
تک (برو برو برو در خونه مولا رو بزن) 641 دانلود
مدح (یاعلی یاعلی مالک ملک دلی) 565 دانلود
شعرخوانی (چه گونه چشم من پراز خیال خواهش است) 551 دانلود
شور (سر به سر من نگزارید) 581 دانلود
سخنرانی 642 دانلود