مراسم میلاد فرخنده و مبارک امیرالمومنین(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (امشب زغم و زغصه فارغ شده ام) 451 دانلود
تک (برو برو برو در خونه مولا رو بزن) 487 دانلود
مدح (یاعلی یاعلی مالک ملک دلی) 426 دانلود
شعرخوانی (چه گونه چشم من پراز خیال خواهش است) 420 دانلود
شور (سر به سر من نگزارید) 425 دانلود
سخنرانی 485 دانلود