مراسم میلاد فرخنده و مبارک امیرالمومنین(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (امشب زغم و زغصه فارغ شده ام) 407 دانلود
تک (برو برو برو در خونه مولا رو بزن) 445 دانلود
مدح (یاعلی یاعلی مالک ملک دلی) 392 دانلود
شعرخوانی (چه گونه چشم من پراز خیال خواهش است) 383 دانلود
شور (سر به سر من نگزارید) 387 دانلود
سخنرانی 446 دانلود