مراسم میلاد فرخنده و مبارک امیرالمومنین(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (امشب زغم و زغصه فارغ شده ام) 421 دانلود
تک (برو برو برو در خونه مولا رو بزن) 457 دانلود
مدح (یاعلی یاعلی مالک ملک دلی) 403 دانلود
شعرخوانی (چه گونه چشم من پراز خیال خواهش است) 392 دانلود
شور (سر به سر من نگزارید) 399 دانلود
سخنرانی 458 دانلود