مراسم میلاد فرخنده و مبارک امیرالمومنین(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (امشب زغم و زغصه فارغ شده ام) 631 دانلود
تک (برو برو برو در خونه مولا رو بزن) 681 دانلود
مدح (یاعلی یاعلی مالک ملک دلی) 605 دانلود
شعرخوانی (چه گونه چشم من پراز خیال خواهش است) 589 دانلود
شور (سر به سر من نگزارید) 620 دانلود
سخنرانی 681 دانلود