مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 578 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 663 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 647 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 584 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 602 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 554 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 608 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 552 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 589 دانلود