مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 499 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 478 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 476 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 452 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 506 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 509 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 459 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 477 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 466 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 497 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 497 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 496 دانلود