مراسم شهادت امام سجاد (عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه ( پیرمرد بلا کشیده منم) 308 دانلود
زمینه ( قریب به چهل ساله بار غم کشیدم ) 365 دانلود
زمینه ( سلام ما به حسین و به کربلای حسین ) 291 دانلود
شور ( به من بی پناه پناه بده پناه عالم ) 353 دانلود
شور ( من به تو خیلی عادت کردم تو روضه ها زیارت کردم ) 294 دانلود
واحد ( غم روز هام غم شب هام ) 345 دانلود
واحد ( تو یادگار حسینی تو کربلا دیدی ) 299 دانلود
واحد ( شور و غوغا بود شبیه رویا بود ) 331 دانلود
شور ( آهنگ شب های دلم اللهم الرزقنا حرم ) 315 دانلود
شور ( سینه زنتم که دعای مادر سادات برای من ) 346 دانلود
شور ( تصمیمت و آقا قطعی شده دیگه ) 285 دانلود
شور ( بی رمق بود و تا تکان میخورد ) 304 دانلود
روضه ( این همه راه دویدم به سوی دلدارم ) 311 دانلود