مراسم ميلاد با سعادت امير المومنين حضرت علي(عليه السلام) - فایل ها - برادر رضا گرمابی

* صوت

شور (خیبر شکنه مشت تو زره نداره پشت تو) 507 دانلود
مدح (با دعای مادرم پر می گیرم تا حرم) 559 دانلود