مراسم سالروز تخریب قبور ائمه بقيع (ع)-8 شوال - فایل ها

* صوت

روضه (بقيع از دست زمونه شاکيه) 815 دانلود
زمينه (بقيع نه ضريح نه گنبد و نه بارگاه) 906 دانلود
شور (بسم الله رحمن رحيم قال الرحمن قال رحيم) 916 دانلود
شور (شيعه موسم سر زدن شده) 798 دانلود
واحد (مهربونم همزبونم رفتي و بعد از تو تاريک شده خونم) 789 دانلود
واحد (اول بسم الله السلام خاک بقيع رو دوست دارم) 820 دانلود
شور (باذکرت آقا مست و مجنونم) 837 دانلود
شور (عمريه بي تابم مجنون اربابم) 852 دانلود
شور (حيدر کسي شکست رو نديد) 874 دانلود
شور (واي مادر من خوردي زمين پيش دو چشمان تر من) 835 دانلود
شعرخواني (بنويسيد به يک گوشه اي از پيروهنم) 844 دانلود