مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 3183 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 1094 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 1047 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 995 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 995 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 1051 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 919 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 1060 دانلود