مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 3265 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 1144 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 1089 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 1037 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 1037 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 1095 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 969 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 1108 دانلود