مراسم شهادت امام رضا(ع) - فایل ها - حاج سعید قانع

* صوت

شور (نکنه خسته شدی ازم آقا) 3384 دانلود
شور (گداتو یاری کن برام یک کاری کن) 1206 دانلود
شور (به همه نوکرات برکت دادی آقا) 1144 دانلود
واحد (چشمانی پر ستاره داری آهی پر از شراره داری) 1092 دانلود
واحد (چه گرفتار شدیم که خریدار تو ای یوسف بازار شدیم) 1101 دانلود
سنگین (حس این جمله چه زیباست حسن را عشق است) 1163 دانلود
روضه (مصیبت امام حسن مجتبی) 1029 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 1170 دانلود