مراسم میلاد فرخنده و مبارک امیرالمومنین(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (امشب زغم و زغصه فارغ شده ام) 673 دانلود
تک (برو برو برو در خونه مولا رو بزن) 725 دانلود
مدح (یاعلی یاعلی مالک ملک دلی) 647 دانلود
شعرخوانی (چه گونه چشم من پراز خیال خواهش است) 631 دانلود
شور (سر به سر من نگزارید) 661 دانلود
سخنرانی 721 دانلود