مراسم میلاد فرخنده و مبارک امیرالمومنین(علیه السلام) - فایل ها

* صوت

مدح (امشب زغم و زغصه فارغ شده ام) 797 دانلود
تک (برو برو برو در خونه مولا رو بزن) 853 دانلود
مدح (یاعلی یاعلی مالک ملک دلی) 769 دانلود
شعرخوانی (چه گونه چشم من پراز خیال خواهش است) 738 دانلود
شور (سر به سر من نگزارید) 793 دانلود
سخنرانی 851 دانلود