مراسم ظهر دهم محرم الحرام - فایل ها

* صوت

روضه (سر را برید از بدنت) 698 دانلود
زمینه (مقلد میثم تمارم سر دارم تو این دهه جونم و می زارم) 786 دانلود
شور (ای دل من چه شبایی رو تو حرمش بودم) 766 دانلود
شور (تو نفسی دلیل خواهش منی) 708 دانلود
شور (در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم) 720 دانلود
واحد (ذکر لبهای من حرم دین و دنیای من حرم) 678 دانلود
واحد (کوه صفا کنار صفای شما کم است) 722 دانلود
شور (به گودال افتاده چه بی حال افتاده) 670 دانلود
شور (ای کشته فتاده به هامون حسین من) 709 دانلود