وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) - فایل ها

* صوت

روضه (همه جا بروم به بهانه ی تو) 630 دانلود
زمینه ( ام البنین سلام برات خبر رسید) 629 دانلود
زمینه ( ای جان حسین جانان حسین) 592 دانلود
شور (از حرم تو دورم نگاه نکن صبورم) 635 دانلود
شور (من و ببخش اگر برای تو) 629 دانلود
شور (من از تو فقط خودت رو می خوام) 615 دانلود
شور (سیدی ماکو مثلک غریب) 622 دانلود