مراسم ولادت حضرت زهرا(سلام الله عليها) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 599 دانلود
شور (وقتی بهشت زیر پای مادر) 584 دانلود
شور (مرد مرد ها علی شوهر زهرا علی) 580 دانلود
مدح (ما زنده به لطف و کرم زهراییم) 553 دانلود
شور (من مطمئنم که آقا هوام و داره) 614 دانلود
شور (سفره ی هفت سین من جوره سلام مادر) 607 دانلود
شور (من و مهر مادری من و شوق نوکری) 569 دانلود
تک (عید احل عید مولد الزهره) 580 دانلود
تک (تو مدینه گل از گل باز شد) 572 دانلود
شور (لب من رو لب پیمونه است) 604 دانلود
شور (در خونه ی تو همیشگی باز) 600 دانلود
شعرخوانی (میثم شدم که سر بدهم پای دلبرم) 602 دانلود