مراسم شهادت امام سجاد (عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه ( پیرمرد بلا کشیده منم) 556 دانلود
زمینه ( قریب به چهل ساله بار غم کشیدم ) 617 دانلود
زمینه ( سلام ما به حسین و به کربلای حسین ) 545 دانلود
شور ( به من بی پناه پناه بده پناه عالم ) 711 دانلود
شور ( من به تو خیلی عادت کردم تو روضه ها زیارت کردم ) 544 دانلود
واحد ( غم روز هام غم شب هام ) 602 دانلود
واحد ( تو یادگار حسینی تو کربلا دیدی ) 552 دانلود
واحد ( شور و غوغا بود شبیه رویا بود ) 572 دانلود
شور ( آهنگ شب های دلم اللهم الرزقنا حرم ) 565 دانلود
شور ( سینه زنتم که دعای مادر سادات برای من ) 642 دانلود
شور ( تصمیمت و آقا قطعی شده دیگه ) 536 دانلود
شور ( بی رمق بود و تا تکان میخورد ) 560 دانلود
روضه ( این همه راه دویدم به سوی دلدارم ) 547 دانلود