مراسم شهادت امام سجاد (عليه السلام) - فایل ها

* صوت

روضه ( پیرمرد بلا کشیده منم) 618 دانلود
زمینه ( قریب به چهل ساله بار غم کشیدم ) 679 دانلود
زمینه ( سلام ما به حسین و به کربلای حسین ) 605 دانلود
شور ( به من بی پناه پناه بده پناه عالم ) 782 دانلود
شور ( من به تو خیلی عادت کردم تو روضه ها زیارت کردم ) 604 دانلود
واحد ( غم روز هام غم شب هام ) 664 دانلود
واحد ( تو یادگار حسینی تو کربلا دیدی ) 615 دانلود
واحد ( شور و غوغا بود شبیه رویا بود ) 629 دانلود
شور ( آهنگ شب های دلم اللهم الرزقنا حرم ) 627 دانلود
شور ( سینه زنتم که دعای مادر سادات برای من ) 709 دانلود
شور ( تصمیمت و آقا قطعی شده دیگه ) 597 دانلود
شور ( بی رمق بود و تا تکان میخورد ) 627 دانلود
روضه ( این همه راه دویدم به سوی دلدارم ) 607 دانلود