مراسم شهادت پیامبر اسلام (ص)و امام حسن مجتبی(ع) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 546 دانلود
روضه ( حسن تب دارد و در خواب گوید ) 567 دانلود
زمینه ( وقت غروب زندگیمه ) 563 دانلود
زمینه ( تو این شب ها ) 614 دانلود
شور (من عاشق کلام حسنم) 612 دانلود
واحد ( یکی یکی تیر از بدن ) 591 دانلود
واحد ( الهی بالحسن الهی بالحسین ) 604 دانلود
واحد ( اهل عالم به هوش ) 623 دانلود
شور (یک عمره که هوام و داری) 593 دانلود
شور ( قال سید الکونین) 624 دانلود
شور (خیلی ممنون کربلاتون) 562 دانلود
شور (عالم و به من بدن) 647 دانلود
شور (کوچه ی تنگ مثل یک جنگ) 592 دانلود
روضه (داغی نهفته است) 593 دانلود
شعرخوانی (چشم وا کرده شدم) 589 دانلود