مراسم شهادت پیامبر اسلام (ص)و امام حسن مجتبی(ع) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 483 دانلود
روضه ( حسن تب دارد و در خواب گوید ) 498 دانلود
زمینه ( وقت غروب زندگیمه ) 500 دانلود
زمینه ( تو این شب ها ) 540 دانلود
شور (من عاشق کلام حسنم) 540 دانلود
واحد ( یکی یکی تیر از بدن ) 520 دانلود
واحد ( الهی بالحسن الهی بالحسین ) 524 دانلود
واحد ( اهل عالم به هوش ) 550 دانلود
شور (یک عمره که هوام و داری) 524 دانلود
شور ( قال سید الکونین) 557 دانلود
شور (خیلی ممنون کربلاتون) 493 دانلود
شور (عالم و به من بدن) 573 دانلود
شور (کوچه ی تنگ مثل یک جنگ) 525 دانلود
روضه (داغی نهفته است) 526 دانلود
شعرخوانی (چشم وا کرده شدم) 520 دانلود