مراسم شهادت پیامبر اسلام (ص)و امام حسن مجتبی(ع) - فایل ها

* صوت

سخنرانی 501 دانلود
روضه ( حسن تب دارد و در خواب گوید ) 520 دانلود
زمینه ( وقت غروب زندگیمه ) 520 دانلود
زمینه ( تو این شب ها ) 563 دانلود
شور (من عاشق کلام حسنم) 563 دانلود
واحد ( یکی یکی تیر از بدن ) 540 دانلود
واحد ( الهی بالحسن الهی بالحسین ) 552 دانلود
واحد ( اهل عالم به هوش ) 575 دانلود
شور (یک عمره که هوام و داری) 544 دانلود
شور ( قال سید الکونین) 580 دانلود
شور (خیلی ممنون کربلاتون) 519 دانلود
شور (عالم و به من بدن) 600 دانلود
شور (کوچه ی تنگ مثل یک جنگ) 549 دانلود
روضه (داغی نهفته است) 548 دانلود
شعرخوانی (چشم وا کرده شدم) 543 دانلود