مراسم شهادت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) - فایل ها - حاج حسین عینی فرد

* صوت

شور ( اگه دیوونه ندیده اید به ما میگن دیوونه ) 815 دانلود
شور ( دین و دنیای دیوونه یا رقیه ) 859 دانلود
واحد ( به روی خاک حجره لب تشنه سر نهادم ) 604 دانلود
واحد ( حسین ای کسی که ندارد نظیر ) 619 دانلود
واحد ( تو حسینی و من بریر تو ) 637 دانلود
شور ( قشنگ ترین آوا علی ولی الله ) 713 دانلود
شور (علویم من مسلمان حسین ابن علیم) 744 دانلود
شور (رجزت طوفان کرمت دریاست ) 724 دانلود
شور ( من مجنون من دلخون میخونم ازت فراوون ) 768 دانلود
شور ( علم افتاده وسط معرکه سرلشکرم افتاده ) 2005 دانلود
سرود هیئت محبان الائمه 657 دانلود
روضه ( قامت سرو در آن کوچه بهم ریخته بود ) 637 دانلود